• Vitajte na stránke STK RIMAVSKÁ SOBOTA, Sobôtka VII/34, Rimavská Sobota, Slovensko

Cenník

CENNÍK KONTROLY ORIGINALITY

 KO motocykel do 50cm3  41 €
 KO motocykel nad 50cm3  52 €
 KO osobné vozidlo  78 €
 KO autobus do 5000kg  114 €
 KO autobus nad 5000kg  132 €
 KO nák. voz. do 3500kg  95 €
 KO nák. voz. do 12000kg  126 €
 KO nák. voz. nad 12000kg  143 €
 KO príp. voz.  55 €
 KO príp. voz. do 3500kg  55 €
 KO príp. voz. nad 3500kg  73 €
 KO príp. voz. nad 10000kg  93 €
 KO Traktory  135 €
 KO opakovaná  0 €
 KO administratívna  0 €
 KO nálep. kontrolná  2.50 €
 KO nálep. bezp. 6ks  6.50 €
 KO nálep. bezp. 6+6ks  13 €
 KO nálep. bezp. MS 3ks  5 €
 KO nálep. bezp. ND 1ks  2 €
 KO nálep. RFID  2 €
 KO nálep. SK-ND 1ks  1.50 €
 Požičanie vozidla  0 €
 KO pracovný stroj  143 €
 Kontrola originality  0 €

 

CENNÍK TECHNICKEJ KONTROLY

Pravidelné kontroly

TK pravidelná motocykle L1e, L3e 12 €
TK pravidelná motocykle s post. vozíkom 12 €
TK pravidelná trojkolka L2e 12 €
TK pravidelná trojkolka L5e 21 €
TK pravidelná štvorkolka L6e 12 €
TK pravidelná štvorkolka L7e 21 €
TK pravidelná kategória M1, N1 21 €
TK pravidelná kategória M2, N3 autobus 39 €
TK pravidelná kategória N2, N3 – nákladné voz. 39 €
TK pravidelná kolesové traktory T1, T4 30 €
TK pravidelná kolesové traktory C1-C4 30 €
TK pravidelná stroj PS 30 €
TK pravidelná prípojný vozík O2 18 €
TK pravidelná prípojné vozidlo O3, O4 21 €
TK pravidelná príves za traktor R1-R4 21 €
TK pravidelná snežný skúter Ls 24 €
TK administratíva všetky kategórie 5 €

 

Príklady stanovenie konečnej ceny TK a EK

Ak je vozidlo po technickej a emisnej kontrole spôsobilé, vyhovujúce, tak sa k cene za technickú a emisnú kontrolu pripočítava ešte cena za kontrolné nálepky a osvedčenie o technickej a emisnej kontrole.

Príklad: Osobné vozidlo kategória M1 pohon benzín alebo nafta:

cena technickej kontroly 21 €
cena emisnej kontroly 21 €
cena kontrolnej nálepky TK 3 €
cena osvedčenia o TK 3 €
cena kontrolnej nálepky 3 €
cena osvedčenia o EK 3 €
cena spolu: 54 €

Podobným spôsobom sa stanovuje aj cena u ostatných vozidiel kategórií: L, N1, M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, T

 

OPAKOVANÉ KONTROLY

TK opakovaná prípojný vozík O2 5 €
TK opakovaná prípojné vozidlo O3 a O4 11 €
TK opakovaná prípoj. vozidlo za traktor R1 a R4 11 €
TK opakovaná motocykle L1e, L3e, L4e 5 €
TK opakovaná trojkolka L2e, L5e 5 €
TK opakovaná štvorkolka L6e, L7e 5 €
TK opakovaná kateg. M1, N1 5 €
TK opakovaná snežný skúter Ls 5 €
TK opakovaná kateg. M2, M3 – autobusy 19 €
TK opakovaná N2, N3 nákl. automobily 19 €
TK opakovaná pracovný stroj PS 19 €
TK opakovaná kolesové traktory T1 a T5 19 €
TK opakovaná pásové traktory 19 €

 

CENNÍK EMISNÉ KONTROLY

Emisné kontroly pravidelné

EK pravidelná M1, N1 diesel 21 €
EK pravidelná M1, N1 benzín 21 €
EK pravidelná M2, M3 autobus diesel 29 €
EK pravidelná N2, N3 nákl. vozidlá 29 €
EK pravidelná T1-T5 kolesový traktor 29 €
EK pravidelná C1-C5 pásový traktor 29 €
EK administratívna všetky kategórie 5 €

 

Emisné kontroly opakované

EK opakované pre všetky kategórie vozidiel 9 €

 

Technické kontroly zvláštne

TK zvláštna kateg. M1, N1 7 €
TK zvláštna kateg. M2, M3 20 €
TK zvláštna kateg. N2-N3 nákl. automobily 20 €
TK zvláštna kateg. T1-T5 kolesové traktory 20 €
TK zvláštna kateg. C1-C5 20 €
TK zvláštna prípojné vozidlá O3, O4 20 €
TK zvláštna prípoj. vozidlo R1-R4 20 €
TK zvláštna prípoj. vozíky O2 7 €