• Vitajte na stránke STK RIMAVSKÁ SOBOTA, Sobôtka VII/34, Rimavská Sobota, Slovensko

Kedy absolvovať návštevu STK?

Intervaly kontrol technického stavu

Lehoty technických kontrol určuje Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

 • Malé motocykle (L1e, L2e ): 4 – 4 – 4
 • Motocykle, štvorkolky (L3e, L4e, L5e, L6e, L4e): 4 – 2 – 2
 • Osobné a malé nákladné vozidlá (M1, N1): 4 – 2 – 2
 • Prípojné vozidlá (O1, O2): 4 – 2 – 2
 • Nákladné a ich prípojné vozidlá (N2, N3, O3, O4, M2, M3): 1 – 1 – 1
 • Autobusy (M2, M3): 1 – 1 – 1
 • Autobusy staršie ako 8 rokov (M3): 6 mesiacov
 • Traktory a ich prípojné zariadenia (T, R): 4 – 2 – 2

Kontrolám technického stavu (KTS) v súčasnosti nepodliehajú vozidlá kategórie L1 (motocykle do 50 ccm a do 45 km/h) ak nemajú EČV.

Lehota 4 – 2 – 2 znamená, že vozidlo sa musí podrobiť technickej kontrole prvýkrát po štyroch rokoch od prvého prihlásenia do evidencie a potom pravidelne každé 2 roky. Prvá kontrola sa počíta od dátumu prvého prihlásenia vozidla do evidencie.

 

 Intervaly emisných kontrol

Lehoty emisných kontrol stanovuje vyhláška MDPT SR č. 265/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Emisnej kontrole pravidelnej podlieha vozidlo:

 • kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,
 • kategórie M1 a N1 so vznetovým motorom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,
 • kategórie M2, M3, N2 a N3 v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách.
 • kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
 • kategórie T v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,
 • kategórie M, N a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
 • kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom v jednoročných lehotách

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha vozidlo kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakty) a vozidlo kategórie L.