• Vitajte na stránke STK RIMAVSKÁ SOBOTA, Sobôtka VII/34, Rimavská Sobota, Slovensko

Kontrola originality

Kontrola originality je forma nedeštruktívneho skúmania motorových a nemotorových vozidiel, za účelom zistenia stôp neoprávneného zásahu do konštrukcie a identifikátorov vozidla, ktorá sa riadi zákonom č. 725/2004 Z.z.

Prečo vykonať kontrolu originality?

Kúpa ojazdeného vozidla predstavuje pre kupujúceho vždy riziko, že kúpi vozidlo kradnuté alebo vozidlo, na ktorom bolo pozmenené výrobné číslo. Tiež môžu byť sfalšované doklady, a to tak, že na prvý pohľad môže vyzerať všetko v poriadku. V takomto prípade kupujúcemu hrozí, že mu vozidlo polícia zabaví a on o svoju investíciu príde.

Ktoré vozidlá podliehajú kontrole originality

Kontrole originality od 1.1.2008 (725/2004 Z. z.) podliehajú vozidlá:

 • jednotlivo dovezené zo zahraničia
 • vozidlá po prestavbe

Kontrole originality od 1.2.2009 (8/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak:

 • ide o odhlásenie vozidla do cudziny
 • ide o výmenu podvozku alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený
 • ide o zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla
 • osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu vozidlo previedlo, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ

Kontrole originality od 1.9.2009 (307/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak ide o:

 • opätovné schválenie (na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách) vozidla vyradeného z evidencie z dôvodu jeho odcudzenia
 • pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN Štátnym dopravným úradom
 • vydanie osvedčenia o evidencii prevádzkovateľovi vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel
 • vydanie technického osvedčenia vozidla prevádzkovateľovi vozidla kategórie S a PN a výmenných nadstavieb, ktoré nemajú vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006
 • povolenie výnimky z ustanovení § 5 až 8, 14 až 16b, 18 až 20 a 22 zákona 725/2004 Z. z. už prevádzkovaného vozidla v premávke na pozemných komunikáciách
BONUSY:
 • poskytnutie NÁHRADNÉHO vozidla na čas vykonania kontroly originality
 • pri kontrolách väčšieho počtu vozidiel výhodné ZĽAVY

Ako ďalšiu službu ponúkame preverenie vozidla pri kúpe alebo predaji /preverenie technického stavu vozidla, lakovanie vozidla, či boli niektoré časti menené alebo nie, kontrola identifikátorov vozidla, diagnostika vozidla…

Máte pochybnosti o tom, či sú technické údaje o vozidle pravdivé? Chcete si potvrdiť korektnosť predajcu? Už v priebehu 1,5 hodiny sa vďaka nám dozviete, či boli Vaše obavy opodstatnené. Využite tieto služby, pokiaľ si chcete byť 100-percentne istí, že vozidlo, ktoré sa chystáte kúpiť, je hodné Vašej investície. Jednoduchým spôsobom sa vyhnete zbytočným problémom!

Bližšie informácie získate priamo v sídle spoločnosti Expresstrans, Sobôtka VII/34, Rimavská Sobota alebo na t.č. 0911 802 400 alebo e-mail: servis@expresstrans.sk