• Vitajte na stránke STK RIMAVSKÁ SOBOTA, Sobôtka VII/34, Rimavská Sobota, Slovensko

Povinné doklady pri TK, EK, KO

Čo si treba priniesť?

Pri technickej kontrole:
 • Vozidlo
 • Osvedčenie o evidencii (OOE, technický preukaz) – veľký aj malý, alebo nový (je len veľký) – v prípade zadržaného osvedčenia o evidencii – fotokópiu OOE a doklad o zadržaní OOE
 • Osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha
 • Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu
 • Pri opakovanej technickej kontrole aj protokol z predchádzajúcej technickej kontroly
Pri emisnej kontrole:
 • Vozidlo
 • Osvedčenie o evidencii (OOE, technický preukaz) – veľký aj malý, alebo nový (je len veľký) – v prípade zadržaného osvedčenia o evidencii – fotokópiu OOE a doklad o zadržaní OOE
 • Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu
Pri kontrole originality:

Okrem preukazu totožnosti sa predkladajú aj tieto doklady:

 • Ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie v Slovenskej republike, osvedčenie o evidencii,
 • Ak ide o vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie, ale podlieha prihláseniu do evidencie,
  – Doklad o nadobudnutí vozidla,
  – Osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované,
  – Doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované; (predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii)
 • Ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie,
  – Technické osvedčenie vozidla,
  – Doklad o nadobudnutí vozidla,
  predkladá sa len v prípade jednotlivého dovozu.